Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens

BORGERS is er van overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. BORGERS houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke hiervoor is BORGERS.

Verwerking van persoonsgegevens

BORGERS legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u producten en/of diensten van BORGERS afneemt of op een andere wijze contact heeft met ons. BORGERS gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht BORGERS rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten en/of u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres wilt intrekken kunt u een e-mail sturen naar: info@borgersautoimport.nl

Klikgedrag

Op de website van BORGERS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Doel hiervan is het optimaliseren van de inrichting van de website. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te plaatsen en op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kunnen wij bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens zijn wij in staat onze site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Indien u niet wilt dat cookies op uw systeem geplaatst worden, dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Andere sites

Op de site van BORGERS treft u links aan naar andere sites. Echter, wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacyverklaring en/of het privacy-statement van de site die u bezoekt.

Vragen

Mocht u na het lezen van dit document vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor ons privacybeleid.